دهه ۱۷۲۰ (میلادی)

دهه ۱۷۲۰ (میلادی) صد و هفتاد و دومین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۷ - سده ۱۸ - سده ۱۹
دهه: ۱۶۹۰  ۱۷۰۰  ۱۷۱۰  ۱۷۲۰  ۱۷۳۰  ۱۷۴۰  ۱۷۵۰ 
سال: ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ - ۱۷۲۰ - ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳

مناسبت‌ها ویرایش

==رویدادها==سقوط سلسله صفوی در ایران توسط محمود افغان و آغاز هرج و مرج های داخلی ایران_۱۷۲۲میلادی

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش