دهه ۱۷۲۰ (میلادی)

دهه ۱۷۲۰ (میلادی) صد و هفتاد و دومین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۷ - سده ۱۸ - سده ۱۹
دهه: ۱۶۹۰  ۱۷۰۰  ۱۷۱۰  ۱۷۲۰  ۱۷۳۰  ۱۷۴۰  ۱۷۵۰ 

سال: ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ - ۱۷۲۰ - ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳

مناسبت‌هاویرایش

==رویدادها==سقوط سلسله صفوی در ایران توسط محمود افغان و آغاز هرج و مرج های داخلی ایران_۱۷۲۲میلادی

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش