الگو:نر/2018-12-21

نگارهٔ روز
Palmyre - théâtre pano.jpg

نگاره‌ای از آمفی‌تئاتر پالمیرا در پالمیرا، سوریه.
ساکنان پالمیرا را آرامی‌ها، اموری‌ها و عرب‌ها به اضافه اقلیتی یهودی تشکیل می‌دادند و فرهنگ آن‌ها تحت تاثیر دو امپراتوری ایران و روم بود. شاهان حاکم بر پالمیرا رابطه نزدیکی با امپراتوری روم داشتند و در سده سوم میلادی با امپراتوری ساسانی در جنگ بودند.
در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی، نیروهای داعش بخشی از آمفی‌تئاتر را ویران کردند و بر روی سِن اصلی آمفی‌تئاتر دست به اعدام گروهی زدند.
این بنای باستانی متعلق به سده ۲ میلادی است و در فهرست آثار باستانی یونسکو قرار دارد.

عکاس: Eusebius
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش