باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
Islamic geometric patterns (Aydar kadi mosque, Bitola, Macedonia).jpg

اسلیمی، شکلی از تزئین هنری متشکل از «تزئین سطح بر اساس الگوی پیمایش خطی ریتمیک و درهم زدن شاخ و برگ، ریشه‌پیچک» و یا خطوط ساده، اغلب همراه با عناصر دیگر است.

عکاس: Petar Milošević
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش