الگو:نر/2019-01-20

نگارهٔ روز
Kingdavidkalakaua dust.jpg

امروز سال‌روز درگذشت دیوید کالاکائوآ، پادشاه هاوایی و رئیس دودمان کالاکائوآ است.
وی طی دوران سلطنت، تن به قبول حکومت مشروطه سلطنتی داد. پس از مرگش در سانفرانسیسکو، از آن‌جایی که وارثی نداشت، خواهرش لیلی‌اوکالانی به سلطنت رسید.

عکاس: James J. Williams
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش