الگو:نر/2019-05-12

نگارهٔ روز
Shushtar Historical Hydraulic System Panorama.jpg

سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، مجموعه‌ای به هم پیوسته از پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران پادشاهی هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از منابع آبی ساخته شده‌ بودند.

عکاس: ایمان یاری
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش