الگو:نر محافظت شده/2019-05-12

Shushtar Historical Hydraulic System Panorama.jpg

سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، مجموعه‌ای به هم پیوسته از پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران پادشاهی هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از منابع آبی ساخته شده‌ بودند.
عکاس: ایمان یاری