الگو:نر/2019-05-23

نگارهٔ روز
Standardgraph 1186 isometric dimetric stencil.jpg

شابلون و خط‌کش هم‌نگار مهندسی ساخت آلمان با کارایی در نقشه‌کشی و ترسیم اجسام سه بعدی با رعایت هم‌اندازگی.

عکاس: Lucasbosch
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش