الگو:نر محافظت شده/2019-05-23

Standardgraph 1186 isometric dimetric stencil.jpg

شابلون و خط‌کش هم‌نگار مهندسی ساخت آلمان با کارایی در نقشه‌کشی و ترسیم اجسام سه بعدی با رعایت هم‌اندازگی.
عکاس: Lucasbosch