مورچه

مورچه حشره‌ای اجتماعی است همانند زنبور عسل از راسته نازک‌بالان که در میانه‌های دورهٔ کرتاسه یعنی حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون سال پیش تکامل یافته‌است. امروزه بیش از ۱۲۰۰۰ گونه مورچه طبقه‌بندی شده‌اند و تخمین زده می‌شود این تعداد تا ۱۴۰۰۰ گونه نیز برسد.
نگاره گونه‌ای از یک مورچه شکاری را نشان می‌دهد که با یورش به مورچه دیگری از نژاد و قلمروی خود محافظت می‌کند.

{{{credit}}}