باز کردن منو اصلی

دوروتا لنگ

عکاسی «مادر مهاجر» اثری از دوروتا لنگ، در تصویر زنی است به نام فلورانس اونز تامسون که کارگر کشاورزی بی‌بضاعت بود و با این تصویر به نماد فرهنگی رکود بزرگ تبدیل شد.