الگو:نر محافظت شده/2012-05-02

کاخ دروازه کشورها

کاخ دروازه کشورها به فارسی باستان (دوورثیم ویسه دهیوم) یا دروازه ملل نام کاخ کوچکی در صفه تخت‌جمشید است که در جلوی پلکان ورودی جای گرفته‌است. علت نامگذاری آن به این سبب است که نمایندگان ملل و کشورهای گوناگون ابتدا از این دروازه وارد می‌شدند و سپس به کاخ‌های مختلف هدایت می‌شدند. این بنا به دستور خشایارشا ساخته شد.