باز کردن منو اصلی

صخره

در زمین‌شناسی صخره تجمعی طبیعی و جامد از مواد معدنی یا شبه معدنی است. لایه خارجی جامد زمین (لیتوسفر) از صخره تشکیل شده‌است.صخره‌ها سه گونه هستند:آذرین، رسوبی و دگرگون شده.دانش شناختن صخره‌ها را سنگ‌شناسی می‌گویند.

عکاس: کاربر Dmitry A. Mottl