الگو:نر محافظت شده/2012-10-09

پل کوئینزبورو

پل کوئینزبورو یک پل طره‌ای است که بر روی رودخانه ایست ریور و در شهر نیویورک قرار دارد. به دلیل اینکه بخشی از پل که در منهتن قرار دارد بین خیابان‌های ۵۹ و ۶۰ قرار گرفته این پل به پل خیابان ۵۹ نیز معروف است.

کاربر:Simsala111