گذرگاه شیپکا

گذرگاه شیپکا گذرگاهی کوهستانی در رشته کوه‌های بالکان است که در خاک کشور بلغارستان قرار دارد. این گذرگاه در مرز استان‌‌های استارا زاگورا و گابرووو قرار دارد.