باز کردن منو اصلی

هابانرو

هابانرو یکی از تندترین انواع فلفل تند و از گونه‌های فلفل دلمه‌ای است.