الگو:نر محافظت شده/2012-12-10

هابانرو

هابانرو یکی از تندترین انواع فلفل تند و از گونه‌های فلفل دلمه‌ای است.