الگو:نر محافظت شده/2012-12-23

مریخ‌نورد کنجکاوی

کنجکاوی یا کیوریاسیتی نام مریخ نوردی است که در اواخر سال ۲۰۱۱ توسط راکت اتلس ۵ پرتاب شد و در ۶ اوت ۲۰۱۲ به مریخ رسید. این مریخ نورد در اندازه یک خودرو متوسط بوده و طول آن ۲.۷ متر و وزن آن ۹۰۰ کیلوگرم است که شامل ۸۰ کیلوگرم دستگاه‌های علمی است.