الگو:نر محافظت شده/2013-01-22

خشکیده برگ

خشکیده برگ گونه‌ای پروانه است که در سرده بال‌بلوطیان و تیره فرچه‌پایان قرار دارد. این گونه در سال ۱۸۴۶ میلادی توصیف علمی شد.

User:Quartl