الگو:نر محافظت شده/2013-01-29

ناچخ

ناچخ با سر قوچ، مربوط به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول قبل از میلاد، یکی از آثار به دست آمده از تمدن املش، املش، ایران، است که در موزه هنرهای زیبای لیون نگه داری می‌شود.

کاربر:Rama