موریچ

موریچ درختی است از تیره نخل که بیشتر در آمریکای جنوبی رشد می‌کند. این گونه بیشتر نزدیک باتلاق‌ها دیده شده‌است. بلندای این درخت تا ۳۵ متر هم می‌رسد. نگاره برگزیده امروز میوه درخت موریچ را نشان می‌دهد.