باز کردن منو اصلی

Mitra stictica 01.JPG

کلاه اسقفی گونه‌ای حلزون است که در رده شکم‌پایان، شاخه نرم‌تنان قرار دارد. پراکندگی و زیست‌گاه این حلزون در نواحی مختلفی در اقیانوس هند، مجمع‌الجزایر چاگوس، موریس، تانزانیا، فیجی، نیوزیلند و جزایر سلیمان می‌باشد.