باز کردن منو اصلی

ملخ پروکولپینی

پروکولپینی گونه‌ای از زیرراسته ملخ‌ها می‌باشد. این ملخ در سال ۱۸۹۵ توسط حشره‌شناس ایتالیایی ارمانو گیگلیوتوس توصیف علمی شد. زیستگاه این حشره آمریکای چنوبی می‌باشد.

User:Archaeodontosaurus