الگو:نر محافظت شده/2013-02-26

پروانه‌

میوهٔ اژدها، از غذاهای مورد علاقه پروانه‌ها است.

کاربر:سندباد