باز کردن منو اصلی

گیلان‌شاه ابروسفید

گیلان‌شاه ابروسفید نوعی پرنده آب‌چر است که در خانوده آبچلیک قرار دارد. پهنای بال این پرنده در میان پرندگان گیلان‌شاه از همه بیشتر است.

عکاس: photo-natur