الگو:نر محافظت شده/2013-05-31

ابر ماژلانی بزرگ

ابر ماژلانی بزرگ (LMC) کهکشانی در همسایگی کهکشان راه شیری است. فاصله‌اش از کهکشان راه شیری کمی کمتر از ۵۰ کیلوپارسک است. ابر ماژلانی بزرگ چهارمین کهکشان بزرگ گروه محلی است.