باز کردن منو اصلی

عنوان متنی، بدون پیوند

قلعه آلین دونن در جزیره‌ای به همین نام در دریاچه دوئیچ و در کشور اسکاتلند قرار دارد. قلعه اصلی در اوایل قرن سیزدهم، جهت دفاع در برابر یورش وایکینگ‌ها بنا شد.