باز کردن منو اصلی

ایستگاه فضایی بین‌المللی

امروز ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳، پانزدهمین سالگرد پرتاب ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌باشد.

عکس از ناسا