الگو:نر محافظت شده/2014-02-15

چرخ ژنو

چرخ ژنو سازوکاری چرخ‌دنده‌ای است که حرکت دورانی پیوسته را به حرکت دورانی منقطع متناوب تبدیل می‌کند.

کاربر:Mike1024