الگو:نر محافظت شده/2014-02-23

کارت یادبود شانس‌بیارهای بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴

امروز جشن اختتامیه بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ می‌باشد.
تصویر، کارت یادبود شانس‌بیارهای بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ که در سال ۲۰۱۲ توسط پست روسیه چاپ گردید، نشان می‌دهد. این نمادها از نوع برچسبی و جداگانه هستند و هر کدام ۱۵ روبل قیمت دارند.

پدیدآورنده: پست روسیه