الگو:نر محافظت شده/2014-04-05

LG 시네마 3D TV 새 모델 ‘소녀시대’ 영입.jpg

گرلز جنریشن گروهی دخترانه متشکل از ۹ عضو و اهل کره جنوبی می باشد که کار هنری خود را در سال ۲۰۰۷ آغاز کردند.