الگو:نر محافظت شده/2014-04-07

سان دیدن عباس میرزا

طراحی از هیپولیت بلانژ نقاش فرانسوی
در این نقاشی عباس میرزا از سربازان لشکر ایران در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار سان می‌بیند.

طراح: هیپولیت بلانژ