الگو:نر محافظت شده/2014-04-12

کره ماه

کرهٔ ماه تنها ماه طبیعی زمین و پنجمین ماه بزرگ سامانهٔ خورشیدی است. نحوهٔ گردش ماه به دور زمین موجب می‌شود که همواره یک سمت آن در مقابل زمین قرار گیرد.

عکاس: Gregory H. Revera