الگو:نر محافظت شده/2014-04-15

عنوان متنی، بدون پیوند

"صحنه اعدام قاتلان آبراهام لینکلن"
وی توسط یک بازیگر تئاتر به نام جان ویلکس بوث مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در صبح روز ۱۵ آوریل ۱۸۶۵
(یکصد و چهل و هشت سال پیش در چنین روزی)
درگذشت.

Alexander Gardner