الگو:نر محافظت شده/2014-04-17

عنوان متنی، بدون پیوند

میرزا علی قلی خان شارژ دافر ایران در واشینگتن، دی. سی. به همراه همسرش، ۲۸ مه ۱۹۱۳