جغد راه‌راه

جغد راه‌راه گونه‌ای جغد بزرگ است که در سرده جغدهای بی‌گوش قرار دارد. این گونه بومی آمریکای شمالی است.

عکاس: User:Mdf