روی و پشت اسکناس ۱۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۹۰۸ میلادی چاپ گردید. تصویر توماس ای. هندریکس بر روی اسکناس می‌باشد.

روی و پشت اسکناس ۱۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۹۰۸ میلادی چاپ گردید. تصویر توماس ای. هندریکس بر روی اسکناس می‌باشد.