الگو:نر محافظت شده/2015-01-16

گاومگس درشت

گاومگس درشت گونه‌ای گاومگس است. گاومگس‌ها شباهت زیادی به زنبورها دارند. گاومگس درشت ۱۴ تا ۱۸ میلی‌متر طول دارد و بدنش بسیار پرمو است. پهنای بال این حشره ۲۴ میلی‌متر است.