الگو:نر محافظت شده/2015-01-27

روی و پشت اسکناس ۲۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا

روی و پشت اسکناس ۲۰ دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۸۸۰ میلادی چاپ گردید. تصویر استفان دکاتور (افسر نظامی اهل آمریکا) بر روی اسکناس می‌باشد.

محل نگهداری: موزه ملی تاریخ آمریکا