الگو:نر محافظت شده/2015-01-29

میوه‌های نارس صنوبر آبی

میوه‌های نارس صنوبر آبی، این گونه کاج، از سرده کاج نوئل است.