باز کردن منو اصلی

Marmota monax UL 04.jpg

مارموت سوت‌زن جونده‌ای از سرده مارموت‌ها است. موش‌خرمای کوهی آمریکا به طور گسترده در آمریکای شمالی و نواحی شمال شرقی و مرکزی ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کند.