الگو:نر محافظت شده/2015-11-27

روی و پشت اسکناس یک دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا

روی و پشت اسکناس یک دلاری از سری اسکناس‌های بدل به نقره دلار آمریکا که در سال ۱۸۹۶ میلادی چاپ گردید. تصویر جرج واشنگتن (راست) و مارتا واشنگتن (چپ) بر پشت اسکناس می‌باشد.

محل نگهداری: موزه ملی تاریخ آمریکا