الگو:نر محافظت شده/2016-09-29

Comets Kick up Dust in Helix Nebula (PIA09178).jpg

سحابی پیچه‌ای یک سحابی سیاره‌ای در صورت فلکی دَلْو است. این سحابی یکی از نزدیک‌ترین و درخشان‌ترین سحابی‌های حلقوی است. این سحابی ۶۴۶ تا ۸۰۲ (بسته به دورترین و نزدیک‌ترین نقطه) سال نوری از زمین فاصله دارد.
امروز دویست و پنجاه و یک‌مین سالگرد تولد کارل لودویگ هاردینگ ستاره‌شناس اهل آلمان و کاشف سحابی پیچه‌ای است.