الگو:نر محافظت شده/2016-11-02

Passiflora caerulea (makro close-up).jpg

گل ساعتی یا گل ساعتی مرسوم، گیاهی زینتی بالارونده چند ساله یا دائمی است که بیشتر در آمریکای جنوبی و کشورهای آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و برزیل یافت می‌شود.