الگو:نر محافظت شده/2016-11-27

Willem Drost - Batsheba met de brief van koning David.jpg

تابلوی نقاشی بث‌شبع در حال نگه‌داشتن نامهٔ شاه داوود، اثر ویلم دروست، کشیده‌شده در سال ۱۶۵۴ میلادی و در مالکیت موزه لوور.