الگو:نر محافظت شده/2016-11-28

Dendrocygna bicolor wilhelma.jpg

تصویری از اردک سوت‌زن گندم‌گون در ویلهلما، اشتوتگارت
اردک سوت‌زن گندم‌گون گونه‌ای اردک سوت‌زن است که در مناطق استوایی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، آفریقای سیاه، شبه‌قاره هند یافت می‌شود.