الگو:نر محافظت شده/2016-11-29

Kings Cross Railway Station Platforms 5 to 8, London, UK - Diliff.jpg

ایستگاه راه‌آهن کینگز کراس لندن (انگلیسی: London King's Cross railway station‎) یکی از ایستگاه‌های اصلی راه‌آهن در لندن است. این ایستگاه که در سال ۱۸۵۲ تأسیس شده در منطقه کمدن لندن قرار دارد جزئی از خط‌های خط بزرگ شمالی و خط اصلی ساحل شرقی است.