The Sounds of Earth Record Cover - GPN-2000-001978.jpg

صفحه فونوگرافی است که در فضاپیماهای وویجر که در سال ۱۹۷۷ پرتاب شدند قرار داده شده‌اند. این صفحات شامل نگاره‌ها و آواهایی هستند که برای نشان دادن گوناگونی زندگی و فرهنگ‌های زمینی به موجودات هوشمند فضایی یا انسان‌های آینده ساخته شده‌اند. دیسک طلایی ویجر حاوی ۱۱۶ تصویر و چندین پیام صوتی به ۵۵ زبان گوناگون دنیا از جمله فارسی برای موجودات فرازمینی است. پیام فارسی ضبط شده در این دیسک شعری از سعدی میباشد: بنی آدم اعضای یک‌ پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند – چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار