باز کردن منو اصلی

بانی پول خرد کشور رومانی معروف به سکه‌های کاغذی، چاپ شده در سال ۱۹۱۷ میلادی
چهره فردیناند اول رومانی پادشاه این کشور بر روی این پول دیده میشود. هر لئوی رومانی برابر ۱۰۰ بانی است.

همچنین ببینیدویرایش