Pteroglossus torquatus Costa Rica.jpg

نگاره‌ای از یک پرزبان طوقی در جنگل‌های کاستاریکا.
پرزبان طوقی از سرده پرزبان است و در فهرست اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، کمترین نگرانی برای وضعیت بقای این پرنده وجود دارد.
عکاس: LG Nyqvist