Mårten Eskil Winge - Tor's Fight with the Giants - Google Art Project.jpg

ثور، ایزد تُندَر در اساطیر نوردیک، در حال نبرد با یوتون‌ها.
کشیده‌شده توسط مارتین اسکیل وینگ در سال ۱۸۷۲ میلادی. این اثر اکنون در موزه ملی هنرهای زیبا در استکهلم نگه‌داری می‌شود.
نقاش: مارتین اسکیل وینگ