الگو:نر محافظت شده/2018-05-01

Nasir ad-Din Nadar.jpg

امروز سال‌روز قتل ناصرالدین‌شاه قاجار به‌دست میرزا رضا کرمانی است.
این پُرتره از ناصرالدین‌شاه در اولین سفر او به فرنگ در سال ۱۸۶۵ میلادی، در شهر پاریس و توسط عکاس فرانسوی فلیکس نادار گرفته‌شد.
عکاس: فلیکس نادار